SWOT analýza školy

Městská část Praha 5 jako zřizovatel škol se společně s řediteli škol rozhodli zrealizovat tvorbu SWOT analýz na všech základních i mateřských školách na Praze 5.
SWOT analýza slouží především k identifikaci silných a slabých stránek – a také příležitostí a možných hrozeb. Školy tak získají zajímavé informace, které vedení jednotlivých škol pomohou při plánování dalšího rozvoje škol.

Základem celé akce bylo elektronické dotazníkové šetření. Dotazníky byly vytvořeny v několika verzích (pro učitele, pro rodiče, pro vedení škol atd.). Děkujeme všem, kteří dotazníky pro naši školu vyplnili. V příloze naleznete výsledné SWOT analýzy za jednotlivé skupiny a celkovou SWOT analýzu celé školy.