O třídě

Dobrý den, vítejte na stránkách školy Santošky a naší třídy. Děti vás všechny lákají, abyste sem rádi chodili a sledovali, co se u nás ve třídě děje......

Tak už jsme třída 5.A a stále jsme pěkná zlobidla. Moc rádi se učíme a paní učitelku zlobíme. Máme rádi přestávky a rádi píšem pohádky. Naše učitelka skvělá je, učí skvěle a úžasná je.

....rádi chodíme do 5.A, je to skvělá třída a je to tu fajn......

.... jsme dost zábavná třída, paní učitelka je moc hodná, jenom když zlobíme, tak se paní učitelka také zlobí, pracujeme na interaktivní tabuli, ve středu píšeme diktáty, o přestávkách si hrajeme a svačíme, někdy také zlobíme (poznámka pí. učitelky), jezdíme i na výlety...

...a máme pro vás spoustu zajímavých fotek, které se vám budou určitě líbit.....

 

 

Třídní učitel

Kalendář akcí

Příjem žádostí - 13. 4. 2021 - 14. 4. 2021

V případě trvání mimořádných opatření zavedených vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR bude zápis do ZŠ probíhat bezkontaktně, a to následovně:

Doručení žádosti (s číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti) vygenerované v aplikaci Zápis vzhedem k nouzovému stavu proveďte jedním z těchto způsobů:
1. do datové schránky školy (ID schránky: t26tas8)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poslat poštou
3. vhozením do schránky školy (spodní vchod)
4. osobní podání
: v případě osobního podání žádosti zakonným zástupcem dítěte je nezbytné předem se domluvit s vedením školy

Neúplně či chybně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem pro zastavení správního řízení.

Příjem žádostí - 13. 4. 2021 - 14. 4. 2021

V případě trvání mimořádných opatření zavedených vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR bude zápis do ZŠ probíhat bezkontaktně, a to následovně:

Doručení žádosti (s číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti) vygenerované v aplikaci Zápis vzhedem k nouzovému stavu proveďte jedním z těchto způsobů:
1. do datové schránky školy (ID schránky: t26tas8)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poslat poštou
3. vhozením do schránky školy (spodní vchod)
4. osobní podání
: v případě osobního podání žádosti zakonným zástupcem dítěte je nezbytné předem se domluvit s vedením školy

Neúplně či chybně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem pro zastavení správního řízení.