Podpora vzdělávání cizinců pokračuje

Publikováno: 22. 8. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Vzdělávání cizinců v naší škole pokračuje i v období leden - červen 2021.

Podpora vzdělávání cizinců pokračuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na rok 2021 Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT‑33 014/2019), který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání skončil v prosinci 2020, ale některým školám bylo umožněno pokračovat až do června 2021.  Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám těchto dětí a žáků - cizinců k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Naše žádost o pokračování v programu byla schválena a ve škole realizujeme doučování těchto žáků již čtvrtým rokem.