Výstava Totalitní stát

Publikováno: 7. 8. 2020 Autor(ka): Veronika Fenclová

22. 11. 2019, 8.A, Součástí práce na celoškolním projektu „17. listopad 1989“ byla návštěva výstavy na Karlově náměstí Totalitní stát. Děti vyhledávaly odpovědi na otázky v pracovních listech. Pak zhlédly dvacetiminutovou projekci – videomapping – zlomových okamžiků našich moderních poválečných dějin.