Návštěva Terezína

Publikováno: 4. 8. 2020 Autor(ka): Veronika Fenclová

30. 4. 2019, V červnu 1940 získalo věznici v Malé pevnosti gestapo a zřídilo zde vězení pro politické vězně, o rok později pak židovské ghetto ve městě. Malá pevnost - a terezínské ghetto - smutná, moc smutná místa - V Terezíně jsou vnímavější děti zakřiknuté, padne na ně tíha prostředí. Malou pevnost jsme prošli s chytrým panem průvodcem, autobus nás dovezl do města k bývalé škole, dnes muzeu,  kasárnám, procházkou jsme došli ke krematoriu. Ke škole jsme dorazili kolem třetí odpoledne.