Sametová revoluce

Publikováno: 4. 8. 2020 Autor(ka): Veronika Fenclová

19. 11. 2019, II. stupeň, Co se stalo 17. listopadu roku 1989? Proč se revoluci, která změnila novodobou českou historii, říká sametová? Na tyto otázky dnes žáci II. stupně hledali odpovědi. 

V úterý po revolučních oslavách se žáci II. stupně vydali po stopách průvodu ze 17. listopadu 1989. Paní ředitelka uvedla náš projektový den několika slovy a písní Modlitba pro Martu, chvíli jsme pohovořili ve třídách – mnohé děti se se svými rodiči účastnily nedělních oslav a před devátou hodinou jsme vyrazili na Albertov, Neklanovou a Lumírovou na Vyšehrad ke hrobu K.H.Máchy. Trochu jsme si připomněli i dějiny Vyšehradu, ukázali si věže a navštívili kostel Petra a Pavla. Vratislavovou ulicí jsme sestoupili do Vyšehradské, všude s patřičným komentářem, Plaveckou na nábřeží, kolem ND na Národní třídu, u Kaňkova domu jsme pietně postáli. Metrem hurá na oběd, v pátek budeme na projektu dále pracovat a výsledky své práce prezentovat.