Zápis do MŠ

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Den otevřených dveří - vzhledem k situaci - zrušeno

 

 

 

I. část zápisu: bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace https://zapisdoms.praha5.cz/  

 

II. část zápisu: vzhedem k nouzovému stavu doručte žádost jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy - t26tas8
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) - zasílejte na skolka@santoska.cz
 3. poštou - Mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 178, Praha 5, 150 00 (Předmět: zápis do MŠ)
 4. osobní podání - pouze po předchozí domluvě (skolka@santoska.cz), ale PREFERUJTE prosím jednu z předešlých možností !!!

!!! Přihlášky musí dorazit nejpozději do 04.05.2020 !!!

 

Dokumenty, které přiložte k přihlášce k zápisu dítěte do MŠ Santoška:

-          řádně vyplněná přihláška + data uvedená na přihlášce musí korespondovat s oficiálním datem podávání přihlášky - 04. 05. 2020

-          potvrzení od lékaře - možno nahradit kopií očkovacího průkazu, kde je prokazatelné, že koresponduje s platným očkovacím kalendářem + čestným prohlášením, že je dítě řádně očkováno

-          rodný list dítěte - kopie/scan


Je povinností zákoných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. Viz legislativní změny od 1.9.2017.

Předškolní vzdělávaní v ZŠ a MŠ Santoška je organizováno pro děti od 3 do 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení, kapacita školy aj.) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platných kritérií pro přijímání dětí.


Od 24. 05. 2020 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Nahlížení do spisu bude možné po předchozí e-mailové domluvě (skolka@santoska.cz)- nejpozději do 07. 05. 2020.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách ZŠ a MŠ nejpozději do 08. 06. 2020.

 

Co musí dítě zvládat při nástupu do MŠ

 •  umět si říct co chce - potřebuje, dítě komunikuje
 •  spolupracovat při oblékání a svlékání
 •  nenosí pleny /ani při odpočinku/
 •  obouvat a vyzouvat obuv
 •  dokáže se samo najíst : držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
 •  pít z hrnku - skleničky
 •  samostatně používat toaletu
 •  umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít
 •  ujít kratší vzdálenost