Zápis do MŠ

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

 

Den otevřených dveří - viz. VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MŠ

                                            3.4 2024     9:30 - 11:30 hod.

 

 

 

I. část zápisu: bude probíhat od 10. dubna elektronickou formou prostřednictvím aplikace https://zapisdoms-praha5.praha.eu/

 

NEZAPOMEŇTE si vygenerovat žádost na https://zapisdoms-praha5.praha.eu/, vytisknout a nechat potvrdit lékařem. Bez vytištěné a potvrzené přihlášky se NEBUDETE moci účastnit zápisu do MŠ Santoška! Prosíme, zkontrolujte, že jste vyplnili veškeré požadované údaje (kód pojišťovny, RČ atd.), předejdeme tak společně dalším zbytečným nedorozuměním a doplňování.

 

II. část zápisu: 

 1. do datové schránky školy - t26tas8 - 2.5 2024
 2. osobně   2.5 2024   9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod. / zámeček v parku - U Santošky 178 /

 

Bez podpisu obou rodičů na přihlášce nebude dítě zapsáno do aplikace.

 

Dokumenty, které přiložte k přihlášce k zápisu dítěte do MŠ Santoška:

-          řádně vyplněná přihláška + data uvedená na přihlášce musí korespondovat s oficiálním datem podávání přihlášky - 02. 05. 2024 !!!

-          potvrzení od lékaře na dokumentu, který je součástí přihlášky

-          rodný list dítěte - kopie/scan


Je povinností zákoných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. 

Předškolní vzdělávaní v ZŠ a MŠ Santoška je organizováno pro děti od 3 do 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení, kapacita školy aj.) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platných kritérií pro přijímání dětí.


Od 13. 05. 2024 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Nahlížení do spisu bude možné po předchozí e-mailové domluvě (skolka@santoska.cz)- nejpozději do 06. 05. 2024.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách ZŠ a MŠ nejpozději do 06. 06. 2024.

 

Co musí dítě zvládat při nástupu do MŠ

 •  umět si říct co chce - potřebuje, dítě komunikuje
 •  spolupracovat při oblékání a svlékání
 •  nenosí pleny /ani při odpočinku/
 •  obouvat a vyzouvat obuv
 •  dokáže se samo najíst : držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
 •  pít z hrnku - skleničky
 •  samostatně používat toaletu
 •  umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít
 •  ujít kratší vzdálenost