Základní informace o MŠ

Název: Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, příspěvková organizace, U Santošky 1/1007

Adresa: Mateřská škola U Santošky 178, 150 00 Praha 5

Zřizovatel: Městská část Praha 5

Zástupkyně pro předškolní vzdělávání: Soňa Šulcová, tel. 777788276

Telefon: 

U Santošky 178 251563240, 606242495
třída MŠ v ZŠ - Veverky 734254595

 

Telefon na omlouvání dětí: 

1. - 3. třída MOTÝLCI, BROUČCI, PAVOUČCI 606242495
4. třída VEVERKY 734254595

 

Provozní doba: 

U Santošky 178 6:30 – 17:00 hod
budova ZŠ (Veverky) 7:00 - 17:00 hod

 email:  skolka@santoska.cz

Kapacita: 74 dětí, 6 učitelek (budova U Santošky 178); 24 dětí, 2 učitelky (budova ZŠ)

 

 

4 třídy

Motýlci uč. Markéta Rozová, Soňa Miláčková
Broučci  uč. Mgr. Eva Fibrová, Soňa Šulcová
Pavoučci uč. Bc. Dagmar Čiháková, Daniela Součková
Veverky uč. Bc. Lenka Vavřinová, Anna Cholewová

Školní asistent: Bc. Dagmar Čiháková

Asistent pedagoga:  Dagmar Redlová, Monika Brožová

Školnice: Božena Švehláková

Úklid: Mariana Boiko

 

 

Stravování: 

pestrá strava je připravována ve vlastní nově zrekonstruované kuchyni. Bližší informace o ŠJ ZŠ na tel. 777 788 274 u p. Kroužkové

 
         děti do 6 let      48,- Kč
         děti 7 leté         50,- Kč  (dítě dosáhne věku 7 let v tomto šk. roce včetně prázdnin)
 
 

Celodenní stravování:    960,-Kč - do 6 let, 1000,-Kč od 7 let

 1/ trvalým příkazem z Vašeho účtu na účet č. 633051/0100

                 Splatnost:                     5.dne v měsíci

                 Konstantní symbol:       558

                 Do poznámky uveďte jméno dítěte, MŠ - oddělení.

 Přeplatky budou vráceny v červenci. Při vysokém přeplatku i v průběhu školního roku na vyžádání.

 2/ jednorázovým příkazem

                 splatnost:                  10 dní

                 lístky s částkou dostanete do šaten kolem 5. dne v aktuálním měsíci

Přeplatky budou odečteny v následujícím měsíci.

 

Vedoucí kuchařka: Martina Houdková 

pomocná kuchařka: Renáta Pražáková

 

Úplata za předškolní vzdělávání: 1.100,-Kč měsíčně (školní rok  2023/24)

platby za MŠ uhraďte na číslo účtu : 161443427/0300, do poznámky uveďte jméno dítěte a oddělení.

( Příklad – jméno příjmení I.odd.)

Měsíční platba školného je 1.100,- Kč. Platíme na účet školy, měsíčně, pololetně, nebo na celý školní rok.

Platbu za 1.pololetí 5.500,- Kč zašlete na účet školy do 19. září 2023

a platbu za 2.pololetí 5.500,- Kč do 19. února 2024, lze také zaplatit i celý školní rok  částkou 11.000,- Kč, tato částka by měla být uhrazena do konce října 2023.

 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

 

Další informace:


Specifika školního vzdělávacího programu: všestranný rozvoj dítěte s preferencí estetické oblasti a ekologie.
Pravidelné aktivity : kulturní a poznávací akce , dopravní hřiště, škola v přírodě dle zájmu rodičů, logopedická prevence.
Kroužky :  dle zájmu rodičů