Virtuální prohlídka MŠ

Vítáme Vás ve virtuální prohlídce MŠ.

Video naleznete na tomto odkazu: VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - VIDEO

 

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy:

Musí moje dítě spát?

Děti spát nemusí, ale relaxace je podle vývojové psychologie v rámci psychohygieny přínosná, neboť režim v MŠ se zásadně liší od domácího režimu. Děti tedy po obědě odpočívají a platí to i pro předškolní děti.

Dítě se při spaní pomočuje, muže na spaní nosit plenu?

Z hygienických důvodů v MŠ neakceptujeme pleny na spaní. Děti mají na svých lehátkách podložky (podložky zajišťují rodiče).

Pomáháte dětem s převlékáním?

Snažíme se, aby byly děti co nejvíce samostatné. Představte si, jak převlékáte své dítě, a tento proces vynásobte 24. To vše za limitující čas, abychom si mohli hrát venku dle režimu. Ale samozřejmě, že je v tom nenecháme ?. Dopomáháme s oblečením, zipy, knoflíky apod.

Organizuje mateřská škola kroužky?

Ne, kroužky nejsou součástí výchovně vzdělávacího programu a MŠ není povinna kroužky organizovat. Děti od 4 let mají možnost navštěvovat kroužky organizované na ZŠ – sportovní kroužek a angličtina pro předškolní děti.

Může si dítě donést jídlo z domova?

Ne, stravování pro děti je zajišťováno dle normativů. Pokud existuje u dítěte dietní omezení, lze po předložení potvrzení od lékaře nosit vlastní stravu. Z provozních důvodů není možné vařit více druhů pokrmů.

Může si dítě vzít vlastní lahev do MŠ?

Ne, z hygienických důvodu to není možné. Pitný režim je zajištěn celodenně a děti mají k dispozici vodu, čaj a mléko.

Mohu s dítětem první dny být ve třídě?

Z hygienických důvodů není možné delší setrvávání rodičů s dítětem na třídě i s ohledem na ostatní děti. První měsíc v MŠ je pro nově nastupující děti velmi náročný, proto je vhodné postupné zvykání v součinnosti rodičů a učitelek. Rodič zváží délku pobytu v prvních dnech (1-3 hodiny), dále pak celé dopoledne. Pokud je adaptace přijatelná, prodlouží se pobyt dítěte do odpoledne.

 

Na našich webových stránkách si přečtěte školní vzdělávací program a řád školy, kde naleznete odpovědi na další možné otázky.