Školní řády

Školní řád je ke stažení zde.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou ke stažení zde.

Řád školní družiny je ke stažení zde.

Provozní řád školní jídelny je ke stažení zde.