Výuka - podzim 2020

Publikováno: 2. 11. 2020 Autor(ka): Renata Šmerhovská
Výuka - podzim 2020

Český jazyk - PS 14/4,5 a vše zpět, Ps 15/7,9, Diktát čtyři věty - kniha 27/2, List 7/5, páv - slovní druhy, PS 17 dokončit, PS 18/15, Kniha 38/8, vyhledat v mapě a napsat, čtenářský deník - stále doplňovat, Kniha 46/2, Kiha 48/2

Matematika -  PS - doknčení str. 7 a vše nedodělané zpět, PS 9/2 dokončit, PS 10/9,10, PS 9/4 dokončit, 39/2, PS 10/11, PS 11/2c, PS 12/1 dokončit, 12/2,40/3 - střed úsečky, dokončit, slovní úloha na aritmetický průměr - podle počtů členů domácnosti i se zvířátky - vlastní tvorba, PS 13/5,6,7 dokončit. PS 14/13,14, PS 15/1, 2, 3, 6 - dokončit
G: 41/1, PS 42/4 Myšák

Vlastivěda - Projekt Praha, PS 6/8, Projekt kraj, pracovat s mapou - hledat krajská města, PS 10/4 první řádek, 11/1,3 číst kniha Mapy a plány , Orientace v krajině

Přírodověda - PS 5/1Opakovat ze sešitu strom letošní stránku - Živá a neživá příroda, hledat souvislosti - používat zkušenosti, které děti mají. Kniha přečíst str. 8-1o
PS 4/4, 6/6, Kniha 9 obrázek fotosyntéza do sešitu - strom, PS 6/5 číst v knize-12 Semenné rostliny, list

Výchovy -  obrázek - obtisknout listy, teplé barvy, katričky s čísly 0-9, podzimní tvoření- vlastní tvorba, 

Volné papíry - hotový páv, kočky, vyjmenovaná slova po B,  M 35, 31 - sloupečky násobilky

 

Dokončit všechny úkoly, které byly.