Úvodní informace

Školní parlament je instituce zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole. Učí se tak odpovědnosti, demokratické diskuzi a demokratickému způsobu řešení problémů. Parlament hledá cesty k odstranění problémů, jež se ve škole vyskytnou. Dále vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky i veřejnost...

Náš školní parlament (ŠKOPAR) funguje již několik let. Zástupce do parlamentu vysílají všechny třídy od čtvrtého ročníku výše. Každá třída má v parlamentu 2 členy. Parlament zasedá zpravidla jednou za dva týdny.

Koordinátorkou školního parlamentu je paní učitelka Gita Kufová.