Obědy do škol

Dne 19. 8. 2019 Rada MČ P5 schválila aktualizaci pravidel Obědů do škol. Nastala tam změna, která se týká dokladů, které rodiče k žádosti dodávají.
Dále se poupravila žádost. Nově je její nedílnou součástí „Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“. Termín na odevzdání žádostí zůstal stejný, tedy do 30. 9. 2022 na Odboru školství MČ Prahy 5 (Olivie Zemanová). Podle pravidel žádost zkontroluje odbor školství a následně předá Komisi sociální a zdravotní. Konečné slovo pak má Rada MČ Praha 5. Finanční příspěvek pak využívá příslušná škola.

Příspěvek se poskytuje na kalendářní rok.

Pravidla pro využívání příspěvků na stravování zde.

Žádost o příspěvek zde.

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů zde.