Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/20

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2019. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Více informací například zde.


Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

 •  Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

Přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

v řádném termínu:

 • pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
  • 1. termín:     úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín:     středa 15. dubna 2020
 • pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • 1. termín:     čtvrtek 16. dubna 2020
  • 2. termín:     pátek 17. dubna 2020

v náhradním termínu:

 •  pro všechny obory:
  • 1. termín:      středa 13. května 2020
  • 2. termín:      čtvrtek 14. května 2020

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů:

 • vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • vzdělání s výučním listem
 • zkráceného studia
 • vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění

Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020.

Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Kompletní nformace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 ke stažení zde.

Odkaz na stránky MŠMT zde.

Informační systém obsahující vzdělávací nabídku středních škol, VŠ a VOŠ a související informace důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy zde.