E - Bezpečí

Publikováno: 10. 3. 2019 Autor(ka): Veronika Fenclová

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:

a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií) 
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce)
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT) 
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook) 
e) hoax, spam a fake news

f) online závislosti (netolismus, nomofobie)
g) fenomén youtubering
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

 

Základním východiskem činnosti projektu je terénní práce s nejrůznějšími cílovými skupinami, přednášková činnost, preventivní vzdělávací akce apod. Přednášky/besedy mapují jak konkrétní nebezpečné jevy, tak možnosti prevence a obrany proti útočníkům. Představa o problematice je vytvářena na základě modelových situací i skutečných kauz. Besedy jsou multimediální, jsou doprovázeny prezentací a videoukázkami.

Zdroj: e-bezpeci.cz