Ptačí týden - prvouka - 11.5 - 15.5

Publikováno: 5. 5. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=ABJTbc2tOc4

https://www.youtube.com/watch?v=xOsXWkp1_BM

https://www.youtube.com/watch?v=HJb4-EBfkY4

 

Prvouka - v odkazech posílám a) hnízdění čápa , b) živé krmítko, c) ptáci a jejich zpěv - zvuky ptáků - určitě je to zajímavé se podívat

Pracovní sešit - vypracuj str. 38 - všechno je to opakování z první třídy a ty to zvládneš :-)

Učebnice prvouky - podívej se na obrázky na str. 46-47