Český jazyk - úkoly

Publikováno: 26. 3. 2020 Autor(ka): Renata Šmerhovská
Český jazyk -  úkoly

Český jazyk

KNIHA - 100/6 ústně, 100/1 ústně začít zkoumat vyjm. slova po V, 101/4 ústně, 131/1 ústně, 102/6 ústně, 103/10, 103/8, 132/4, 133/ přídavná jména - toto jsem dnes dělali ústně, 135/4 ústně a),  104/12 ústně, 136/1 ústně, naučit se postupně pádové otázky, napsat na papír příslovce do sloupečků, 119/6 ústně, 137/6 ústně
DIKTÁT - 92/6 , 131/9 , 131/9 105/13
PÍSEMNĚ DO MALÉHO SEŠITU - 98/2, 130/8, 130/7 tři sloupečky a vypsat podstatná jména pod sebe - osoba, zvížře věc,101/3 napsat do sešitu, 112/5 končíš slovem liška, dokončit písemně, 144/7  - druhý sloupečeks malou taškou - u předložek přidat přídavné jméno
PRACOVNÍ SEŠIT - 32/1,2,3, 33/4 pouze zadání nad cvičením, 43, 34/1, 34/2 34/3, 44/3, 45/4
PAPÍR - 38 Konev, Duha, Vločky, Berušky (vedle prádla), Lodě - vlastní jména, pozor Vánoce, obecná - nějaká,stonožky podstatná jména jednotné a množné číslo, prádlo - bydlení.., bruslařka
PC pokud je možnost 95/1 pouze napsat dolplněná slova, 99/4, 95/2 pouze doplněná slova

Vytvořte si papír podle mého návodu. Budete časem potřebovat tři papíry, které mají stejné linky. Až budete psát podsataná jména, nedělejte najednou, nechte někde na stole a občas napište, aby nebylo vše z kuchyně, ze zahrady.. Rod střední - Pozor -nedávat pouze mláďata.

Návod slovesa - čas přítomný, minulý, budoucí - možná se nevejde vše na jeden papír, tak si nastavíte. 

Kontrola dnešního cvičení 92/5

usí mít stejné linky jako jste měli na podstatná jména. A udělejte si stejný papír na přídavná jména. Návod na fotografii. Stejný papír na příslovce. Do slopučků nadpis JAK?   KDY?   KDE?   KAM?

Napište několik sloves v čase přítomném na připravený papír, napiš několik sloves v čase minulém.