Angličtina (H. Ben Touzia) 29.9. - 2.10.

Publikováno: 28. 9. 2020 Autor(ka): Hana Ben Touzia

Práce pro děti v karanténě. Přeji všem hodně zdraví a těším se, až se zase uvidíme ve škole!

Pokračujeme v Unit 2 (2. lekce) At school

1) zopakujte si slovíčka: School items and colours

2) Přečtěte si příběh 'Oh, Jack' v učebnici na straně 9. V pracovním sešitě vypracujte s. 11 (můžete si pomoct příběhem v učebnici).

3) Zazpívejte si novou písnička na procvičení barev : Show me something red

 - děti zpívají a zároveň ukazují předměty dané barvy

4) Colours (barvy)  - v pracovním sešitě vypracujte s.13/cv.3, 4 a na s.14/cv. 2

5) doporučuji s dětmi trénovat psaní číslic a názvy barev. Děti píšou do slovníčku v sešitě (vzadu). Již jsme začali psát čísla od 1 do 10, pokračujte barvami dle učebnice na s. 10.