Učivo týden - 14.9- 18.9. 2020

Publikováno: 19. 9. 2020 Autor(ka): Jana Sedláková

ČJ - učebnice  - po s. 14 - do sešitu s. 14/a, b, c 

- poznat slabikotvorné r a l, označit samohlásky a souhlásky (o,x)
Čj - pracovní sešit - po s. 6./11
 
M - po s. 11 (celá) , opakujeme sčítání a odčítánmí 0-100, násobky 3 a 4 
 
Prvouka - vyzdobit první stranu tvrdého sešitu na prvouku motivy z prvouky (rostliny, mapky, značky ) - libovolná výzdoba
 
Aj - moje skupina
How are you, pozdravy, čísla 0-10 - i psát, slovíčka (I´m  - já jsem, Kdo - Who, Co - What? How are you? - jak se máš, Ahoj - Hello, Hi, Nashledanou - Bye, Goodbye)