Učivo 12.- 17.9.

Publikováno: 15. 9. 2021 Autor(ka): Denisa Šašková

Přehled učiva, které právě děláme. Jinak si  vymýšlíme příklady, cvičení. Můžete procvičovat a opakovat cokoliv ze 2.třídy (web, vytisknout si, ofotit si nějaký pracovní list apod.) 

ČJ -    PP str. 1, 2, 3, 4

           PS str. 5 vč. diktátu + str. 15, 16          UČ. str. 8 - 10

MA -   Počítáme zpaměti - str. 1, 2, 3 - 9 a 10,  7 - 25, 11 - 41

           PS  3 - 10

PRVOUKA - UČ. str. 4 - 6, PS  4 - 5