ČJ a MA

Publikováno: 6. 10. 2019

ČJ - poznáváme a určujeme počet slabik ve slovech

    - poznáváme a čteme samohlásky (A,E,I,O,U)

    - tvoříme a čteme slabiky MA, ME, MI, MO, MU

      PROSÍM DOMA PROCVIČOVAT!

 

MA - porovnáváme čísla větší, menší, rovná se

     - píšeme číslice 1, 2, 3

     - sčítáme a odčítáme v oboru čísel do 3

 

Děti chválím za plnění domácích úkolů a za práci v hodinách. :)