Angličtina ( Vyhnánková )

Publikováno: 2. 10. 2020

Dnes jsme si nejprve poslechli písničku s pokyny pick up, put down, read, write, count to ten ( Listen and chant 4). Opakovali jsme počasí What´s the weather like ? Poslech č.6, učebnice na straně 3.

Pokračovali jsme v učebnici na straně 4 a 5, počítali jsme do 20. Na straně 4 jsme spočítali věci ve třídě na obrázku- cvičení 1,2,3.

Pracovní sešit strana 4 cvičení 3. Počítali jsme nahlas všechny věci a zapsali jejich počet číslicí a název ( podle předlohy v rámečku). Někteří si to mají dokončit za domácí úkol. 

Na straně 5 jsme udělali cvičení 1a 2.  Jednotlivé skupiny jsme roztřídili ( věci, ovoce, rodina, osoby, zvířata)  a barevně odlíšili. 

Domácí úkol - procvičovat čísla 11 až 20.