Týden 5. 10. - 9. 10.

Publikováno: 2. 10. 2020 Autor(ka): Pavlína Brožová

Český jazyk

Opakování z 1. ročníku- skupiny: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Psaní všech písmen abecedy

Učebnice s. 17.- 19.

Pracovní sešit do s. 4.

Čítanka s. 27.- 32.

Písanka do s. 5.

 

Matematika do s. 14.- Sčítání s přechodem desítky v oboru do 20

 

Prvouka

Učebnice s. 8. - 9. 

Pracovní sešit s. 5.