Týden 29.9. - 2.10.

Publikováno: 28. 9. 2020 Autor(ka): Pavlína Brožová

Český jazyk

Opakování z 1. ročníku- skupiny: di-dy, ti-ty, ni-ny

Učebnice do s. 16.

Pracovní sešit s. 2.

Čítanka s. 22.- 26. 

Písanka do s. 3.

Zápis prázdninové knihy- referát

 

Matematika do s. 11.- Sčítání s přechodem desítky v oboru do 20

 

Prvouka- učebnice s. 8. - 9. - Cesta do školy, dopravní značky, bezpečnost, dopravní prostředky

Pracovní sešit s. 4.