Týden 12.10. - 16.10.

Publikováno: 9. 10. 2020 Autor(ka): Pavlína Brožová

Český jazyk

Pozorně se díváme, vlastní jména osob a zvířat

Učebnice s. 20.- 27.

Pracovní sešit do s. 6/3.

Čítanka s. 33.- 37.

Písanka do s. 7. (část)

 

Matematika do s. 18.- Odčítání s přechodem desítky v oboru do 20

Geometrie s. 15.

 

Prvouka

Učebnice s. 10. - 11. 

Pracovní sešit s. 6. - 7.