Angličtina - skupina A. Kasenčákové

Publikováno: 2. 10. 2020 Autor(ka): Andrea Routková

Vážení rodiče, milé děti,

zde budu uveřejňovat informace z hodin výuky AJ.

Pracujeme podle učebnice Let´s Explore 1 z nakladatelství Oxford.

Děti dostaly i pracovní sešit.

Učebnice i pracovní sešit budou zůstávat ve škole, pouze pokud dostanou domácí úkol, vezmou si ho domů.

 

V pracovním sešitě Let´s Explore mají děti uvnitř na deskách nalepenou kartu, díky které si můžete stáhnout do počítače audionahrávky. Návod níže.

Na kartě je návod v češtině, je třeba zadat přístupový kód, který najdete pod černou folií.

Karta v pracovních sešitech obsahuje poslechy ke stažení – od použití kódů máte 30dní na stažení, stažení trvá cca 10 minut.

Velmi doporučujeme tyto materiály využívat k domácí přípravě.

 

Zatím jsme se seznámili s postavičkami z učebnice, vytvořili jsme finger puppets (papírové prstové maňásky), trénujeme pozdravy a představení se, poděkování.

Hi! Hello! Good morning!

How are you?

What´s your name?

My name is .... 

I am .....

Thank you.

You are welcome.

Goodbye!

Bye!

See you!

See you next week!

 

Dále jsme stihli i pár barviček - green, blue, white, pink, black, brown, yellow, ...

 

PONDĚLÍ 5.10.

School things:

a book

a rubber

a pen 

a pencil

a pencil - case

a bag

Song - THE RAINBOW.

 

Pondělí 19.10.

Slovní zásoba school things:

a chair

a notebook

a crayon

 

Whats the weather like today?

Look out of the window!

- It is sunny/raining/cloudy/windy/snowing/.

 

What colour is the (pencil)?

- My pencil is ....

 

Do it!

Touch the ground.

Turn around.

Stand up.

Sit down.

Hands up.

Hands down.

Run and jump.

 

How many pencils have you got in your pencil-case?

- I have got (one, two,...) pencil x pencils in my pencil-case.

 

Pondělí 2.11.

Opakování již probrané slovní zásoby.

Co je to Halloween.

 

Nová slovíčka:

Excuse me - promiňte

Who is it? - Kdo je to?

Let's listen to the story. - Poslechněte si příběh.

What can you see? - Co vidíš?

 

Pondělí 9.11.

Opakování již probraného učiva.

It is cryon. Yes that is right. (Ano, to je správně)

Nová slovíčka:

- a cryon

- a chair

- a ruler

- white AND pink, blue AND green,...

- Good morning teacher (Dobré ráno paní učitelko)

 

 Pondělí 23.11.

Materials

What is it?

Is it made of rubber? (Je to vyrobeno z gumy?) WOOD/PAPER/

Yes/No. It is made of rubber. WOOD/PAPER/

Does it come from trees?

- ball (míč)

- table (stůl)

It is made of wood. It is chair.

 

Pondělí 8.12.

Nová lekce - 2 (Toys)

Scooter (koloběžka)

Bike (kolo)

Guitar (kytara)

Doll (panenka)

Car (auto)

 

Fráze:

Kick the ball. (Kopnout do míče.)

Play the guitar. (Hrát na kytaru.)

I have got a doll. (Mám panenku.)

I have got ... (Mám...)

 

Pondělí 14.12.

 

Opakování slovíček a frází. Vytváření složitějších vět.

Otázka: Have you got a doll? Yes/No. It is chair.

I have got a green chair/yellow ball/blue quitare,...

 

Pondělí 4.1.

Lesson 5 str. 16

procvičování - I have got...(rozšíření vět - I have got blue new bike.)

Nová slovíčka:

It is...

big (velký)

small (malý)

old (starý)

new (nový)

music (hudba)

 

 

music instrument (hudební nástroj)

guitar (kytara)

drum (buben)

violin (housle)

flute (flétna)

trumpet (trubka)

 

Pondělí 11.1.

Opakování slovíček + přídavná jména.

I have got a blue, small pencil.

SHOW ME... - ukaž mi...

This is my favourite toy. (Toto je moje oblíbená hračka.)

My favourite toy is ball. (Moje oblíbená hračka je balón.)

Open the door/window. (Otevři dveře/okno.)

 

Pondělí 1.2.

Nová lekce 3

slovíčka:

chicken (kuře)

cat (kočka)

cow (kráva)

horse (kůň)

goat (koza)

sheep (ovce)

 

Písnička:

Page 16

I have got a ball. It's big.

I´ve got a car. Itś small.

Toys, toys, toys, toys, I´ve got lots of toys.

I´ve got a doll. It's old.

I´ve got a bike. It's new.

 

Procvičování

SHOW ME A BOOK. SHOW ME A PEN. SHOW ME A BAG. (Ukaž mi,...)

Show me your favourite...(ukaž mi tvou oblíbenou,...)

Toys. toys, toys toys, I´ve got lots of toys.

 

Pondělí 8.2.

Procvičování - sit down, stand up, weather

+ The farm

I can see a goat. (Můžu vidět kozu.)

Nová slovíčka:

tractor (traktor)

duck (kachna)

rabbit (králík)

farm (farma)

What is it? (Co je to?) - It is...

 

Pondělí 15.2.

Simon says

Hands up/down.

Kick a ball. (Kopni do míče)

Play the violin...

Count to five/seven/ten,...(Počítej do pěti, sedmi, deseti...)

Dance. (Tancuj.)

Eat an apple. (Jez jablko.)

Wash your hands. (Umyj si ruce.)

 

Opakování What colour is the horse? - Jakou barvu má kůň?

Nová slovíčka:

grass (tráva)

milk (mléko)

butter (máslo)

cheese (sýr)

mouse (myš)

 

 Pondělí 8.3.

Nová slovní zásoba:

granny (babička)

mum (maminka)

dad (tatínek)

grandad (dědeček)

sister (sestra)

brother (bratr)

How are you? (Jak se máš?)

How old are you? (Kolik ti je let?)

I'm 9. (Je mi 9 let.)

Číslice 1 - 10

It is my granny. (To je moje babička.)

 

Pondělí 15.3.

Who is in the picture? (Kdo je na obrázku?)

How many candels are there? (Kolik je tam svíček?)

How old is Max? (Jak starý je Max? - He is eight.

Who is this? (Kdo je to?) - This is Lucky. (To je Lucky)

What is your favourit food? (Co je tvoje nejoblíbenější jídlo?)

My favourite food is...(Moje nejoblíbenější jídlo je...)

I like...(Mám rád...)

Do you like dance? (Tancuješ rád?)

 

Pondělí 22.3.

opakování - FAMILY

Nová slovíčka:

tired /tájrd/ - unavený

happy /hapy/ - veselý

sad /sed/ - smutný

angry /ángry/ - naštvaný

HE IS... (On je...) - používáme u mužského pohlaví

SHE IS... (Ona je...) - používáme u ženského pohlaví

 

Song

This is my dad. He is tired today.

Stand up, sit down, 123. I Love my family.

This is my mum. She is happy today.

Stand up, sit down, 123. I Love my family.

This is my sister. She is sad today.

Stand up, sit down, 123. I Love my family.

This is my brother. He is angry today.

Stand up, sit down, 123. I Love my family.