Hodnocení školy - dotazníky pro rodiče

Publikováno: 3. 6. 2019 Autor(ka): Martina Říhová

Vážení rodiče,

            dovolte mi obrátit se na Vás s následující prosbou o pomoc. Městská část se rozhodla zpracovat strategický dokument pro rozvoj školství Prahy 5 a k tomu potřebuje získat výchozí údaje. Z tohoto důvodu byli ředitelé základní škol požádáni o součinnost při získávání podkladů, kterými by měl být popis silných i slabých stránky škol, dále příležitostí a hrozeb (SWOT analýza). Aby ředitelé tuto analýzu mohli zřizovateli poskytnout, je zapotřebí pro ni získat data. Jednou z možností pro jejich získání je dotazník, o jehož vyplnění v těchto dnech žádáme žáky a všechny zaměstnance škol.

            Právě tímto dopisem bych Vás chtěla požádat o 15 – 20 minut času, který je potřebný k vyplnění dotazníku. Pokusme se vzájemně vytvořit atmosféru úzké a otevřené spolupráce ve  škole a vzdělávání. Prosím Vás o rozumné zamyšlení, které zachytí naše přednosti i slabiny.

            Dotazníky se vyplňují elektronicky, jsou anonymní, s jejich výsledky bude seznámeno pouze vedení školy. Stanoveným postupem škola zpracuje souhrn odpovědí do výsledné SWOT analýzy, která popíše silné a slabé stránky naší práce, možná rizika a příležitosti. Dotazníky najdete na stránce https://swot.praha5.cz/, v sekci Rodiče a žáci. Možnost jejich vyplnění je od 3.6.2019 do 28.6.2019.

 

             Doplněk pro rodiče žáků 1. – 2. tříd.

             Dotazníky jsou připraveny i pro děti mladšího školního věku (1. – 2. tříd). Možná od Vás budou mladší děti potřebovat mírnou dopomoc k plnému pochopení některých otázek. Také tyto dotazníky jsou na https://swot.praha5.cz/, v sekci Rodiče a žáci.

            Vyplnění dotazníků je zcela dobrovolné, pokud nenajdete čas, nebo se nechcete na analýze podílet, je pro Vás věc uzavřena. Pokud se rozhodnete škole, školství a naší prosbě vyhovět, velice Vám za zamyšlení a názory děkujeme.

 

S pozdravem

RNDr. Martina Říhová, ředitelka školy