Vynikající učitel

Publikováno: 17. 5. 2024 Autor(ka): Martina Říhová

Paní učitelka Kufová byla oceněna jako vynikající učitel za její dlouholetou práci ve vzdělávací a výchovné činnosti. Ocenění převzala z rukou paní starostky. Gratulujeme!

Vynikající učitel

Paní učitelka pracuje na naší škole od roku 1996.  Učí výchovu ke zdraví, občanskou výchovu, pracovní činnosti a finanční gramotnost. Zároveň je protidrogovou preventistkou a členkou školního poradenského pracoviště.

Je také skvělá kolegyně. Můžete za ní přijít s jakoukoliv starostí – jak pracovní tak i osobní. Vždy je připravena vás vyslechnout a povzbudit.

Je i třídní učitelkou. Její současní deváťáci o ní říkají:

Paní učitelka Kufová je hodná, shovívavá, starostlivá, poctivá, upřímná a statečná. Se vším ráda pomůže, můžeme jí říct cokoliv a ona vždy poradí. Je kreativní a nemá ráda holé stěny. Má zábavné hodiny. Ráda nás bere na procházky. Dává si záležet na dobrém třídním kolektivu. Vše bere s nadhledem a humorem. Jsme moc rádi, že je naší třídní. 

Je velmi tolerantní, chová se k nám přátelsky, hodně nám pomáhá.

Moc vám děkujeme za všechno, co jste pro nás udělala, vážíme si toho.

Žáci z Ukrajiny (kterých je ve třídě deset): Naše paní učitelka se jmenuje Brigita Kufová. Je přátelská, klidná a laskavá. Vždy nám s něčím poradila a učila nás, jak se ke všem chovat s úctou a láskou. Děkujeme jí za pomoc a motivaci.