DŮLEŽITÉ!

Publikováno: 16. 1. 2024 Autor(ka): Lucie Kadeřábková

Žádáme rodiče o včasné placení poplatku za družinu! 

Poplatek za ŠD činí 400,- Kč za měsíc ( termín zaplacení je nejpozději do 15. dne v měsíci ). Platbu je možné zaplatit i pololetně 2.000,-Kč, nebo na celý rok 4.000,- Kč. 

Měsíční platba ve výši 400,-Kč se počítá i v případě, že dítě navštíví ŠD pouze jeden den v měsíci. 

Při platbě prosím dbejte, na vyplnění všech potřebných údajů.

Platby za ŠD posílejte na číslo účtu : 161443427/0300, do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte.

V případě neuhrazení částky do data splatnosti, může být žák z docházky do ŠD vyloučen. 

 

Pokud již nebudete mít zájem o místo ve školní družině, je třeba dítě odhlásit na základě písemné odhlášky.