Angličtina Mar 11.3. - 20.3. - 3.A,B

Publikováno: 11. 3. 2020 Autor(ka): Milena Mariašová

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k nastalé situaci zde budu uveřejňovat práci na domácí přípravu během nuceného výpadku školní výuky.

Zahájili jsme 6. lekci, děti si vzaly domů pracovní sešity a učebnice.

Pracovní sešit:

Vypracuj vše kromě poslechů do str. 58, nauč se slovíčka z celé lekce 6 str. 91.

Učebnice:

Nahlas několikrát si přečíst: str. 40, 41, 42.

Napsat dopis ze str. 45 o sobě do velkého sešitu (obměň text z učebnice tak, aby "seděl" na tebe).

Projekt - plakátek A4:

My bedroom

This is my bedroom.

It is big, small, pink, blue, colorful ...

You can see two beds, flowers on the window, toys on the floor, shoes under my bed, CDs on the table, my cat on the chair....

There is a table, a chair, a bookcase and a box of toys.

(There are toys in the box.)

(Vazbu there is/isn´t jsme ještě podrobně nebrali, ale "narážíme" na ni, děti ji z poslechu znají, význam: tam je/není - stojí na začátku věty, v množném There are/aren´t - není nutné ji použít - jen kdo chce.)

I have got many toys and books, a cupboard, a table, a chair .... I haven´t got a computer in my bedroom.

I like my bedroom.

Rozsah: minimálně 5 vět.

Věty napsat, doplnit obrázky - nakreslit nebo nalepit...

Naučit se je říkat.

Procvičovat můžete i zde:

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

Velmi doporučuji tyhle stránky:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Dále např:

https://www.youtube.com/watch?v=3jO5Omszt74&t=538s

https://www.youtube.com/watch?v=0KvDF4F5GYw

https://www.youtube.com/watch?v=UIGD9uFY-C4

https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&t=2s

Pro připomenutí:

https://www.youtube.com/watch?v=1FE2-O-JumM

 Přeji všem hodně zdraví a klid v duši,

s pozdravem Milena Mariašová