Učivo září a říjen

Publikováno: 26. 10. 2021 Autor(ka): Drahoslava Schmiedbergerová
Učivo září a říjen

Během září jsme se navzájem poznávali a seznamovali se s prostředím třídy,školy a okolím.

V ŘÍJNU je naším hlavním tématem PODZIM a vše co k němu patří

- počasí

- změny v přírodě

- stromy a jejich plody

- ovoce x zelenina

- oblečení

MATEMATIKA 

-číselná řada 1-10 , určení počtu

- sklad a rozklad 1-5

- geometrie,základní tvary

MLUVNICE

- rozvoj slovní zásoby,vyprávění zážitků,rozhovory u obrázků

- rozvoj myšlení,slova protikladná - mokrý x suchý......

-rozvoj paměti,řikadla,básničky,hra Co se změnilo .....

GRAFOMOTORIKA

- správné držení tužky

- mačkání bublinkové fólie

- vlnovky,obloučky,

-rozcvičení rukou s říkadly