Učivo listopad

Publikováno: 25. 11. 2021 Autor(ka): Drahoslava Schmiedbergerová

PRVOUKA - zvířata na podzim

    - jak se zvířátka připravují na zimu,chystají si zásoby na zimu,usínají zimním spánkem,

  • jak lidé pomáhají zvířátkům přečkat zimu,

co se dává do krmelců a krmítek

    -  která volně žijící zvířata můžeme v zimě potkat venku(v lese,na poli)

    - jak přezimují myšky,šneci,hmyz

Pantomima - předvádění různých zvířat,říkat co které zvířátko jí.

 

ČESKÝ JAZYK

 

Rozvoj slovní zásoby

Časové vztahy - ráno,dopoledne,poledne,odpoledne,večer,

den,noc - učit se vyjmenovat a vědět co se v kterou dobu dělá.

 

Myšlení - opravit věty s nesprávným obsahem,např. V létě napadlo mnoho sněhu...

 

Motorika - vlnovky,horní a dolní oblouk

 

MATEMATIKA

 

Vztahy  více x méně,porovnávání množství

  • řazení předmětů podle velikosti(pastelky)
  • velký - větší - největší

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 - kůň sv.Martina

- krmítko s ptáčkem

malování vodovými barvami,stříhání,lepení,dekorování

HUDEBNÍ VÝCHOVA

- nácvik tanečku Meluzína