Učíme se v listopadu

Publikováno: 1. 11. 2021 Autor(ka): Drahoslava Schmiedbergerová

Listopad -první týden

 

PRVOUKA - zvířata na podzim

    - jak se zvířátka připravují na zimu,chystají si zásoby na zimu,usínají zimním spánkem,

  • jak lidé pomáhají zvířátkům přečkat zimu,

co se dává do krmelců a krmítek

    -  která volně žijící zvířata můžeme v zimě potkat venku(v lese,na poli)

    - jak přezimují myšky,šneci,hmyz

Pantomima - předvádění různých zvířat,říkat co které zvířátko jí.

 

ČESKÝ JAZYK

 

Rozvoj slovní zásoby

Časové vztahy - ráno,dopoledne,poledne,odpoledne,večer,

den,noc - učit se vyjmenovat a vědět co se v kterou dobu dělá.

 

Myšlení - opravit věty s nesprávným obsahem,např. V létě napadlo mnoho sněhu...

 

Motorika - vlnovky,horní a dolní oblouk

 

MATEMATIKA

 

Vztahy  více x méně,porovnávání množství

  • řazení předmětů podle velikosti(pastelky)
  • velký - větší - největší

       •  číslice 1- jak se píše

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

  • rozfoukávání barevné skvrny - keře bez listí

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

Píseň    BEDLA

          Stojí,stojí bedla

          ráda by si sedla

          a vzala si pletení,

          noha jí už dřevění.

Básnička k naučení

             VEVERKA

          V hlubokém a temném lese

           veverka si šišku nese.

           Nese si ji do pelíšku,

           raduje se,že má šišku.

           Dá si hlavu na šišku,

           spinká ve svém pelíšku.