Klub mladých diváků 2018/2019

Publikováno: 28. 1. 2019 Autor(ka): Michaela Pačesová

Informace o KMD 2018/2019

Vstupujeme do dalšího ročníku Klubu mladých diváků. Žáci 8. a 9. tříd ZŠ Santoška mají možnost navštívit během školního roku čtyři představení v odpoledních a večerních hodinách. Jedná se o inscenace pražských divadel, které vhodně doplňují výuku českého jazyka, literatury a dramatické výchovy na základních a středních školách. Informace o plánovaných i zhlédnutých představeních budou na nástěnce ve 3. patře a zároveň na webových stránkách školy.