Prodloužené podzimní prázdniny

Publikováno: 9. 10. 2020 Autor(ka): Martina Říhová

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku - dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Podzimní prázdniny budou celý týden - od 26.10. do 30.10.2020.

Přiložené soubory ke stažení