Notebooky do škol

Publikováno: 21. 4. 2020 Autor(ka): Martina Říhová

V reakci na nutnost okamžitého řešení distanční výuky na základních školách, jejichž zřizovatelem je pátá městská část, bylo usnesením Rady MČ schváleno uvolnění částky více než čtyři miliony korun na nákup IT vybavení pro pedagogy.

Přes veškerou snahu pedagogů bylo komplikované vést distanční výuku, například formou online. Učitelé nebyli dostatečně vybaveni IT zařízením, které by mohli používat. Za normální situace se střídají v kabinetech u několika stolních počítačů a doma pracují na svých nebo na telefonech.

Protože zahájení běžné výuky zřejmě do konce školního roku neproběhne, rozhodla se Městská část Praha 5 jako zřizovatel přehodnotit plán IT vybavení svých škol a na základě rozhodnutí Rady MČ uvolnila částku téměř 4,2 miliony korun na nákup notebooků a tabletů pro pedagogy.  Zároveň je tento krok městské části pro pedagogy motivací pro následující období, kdy budou nově pořízenou techniku běžně využívat při výuce a domácí přípravě.

Na Santošce jsme z poskytnutých peněz pořídili 20 notebooků. Práce učitelů  se výrazně zjednodušila a zkvalitnila a ve všech ročnících je zajištěna online výuka. Zároveň je tento krok městské části pro pedagogy motivací pro následující období, kdy budou nově pořízenou techniku běžně využívat při výuce a domácí přípravě.    

DĚKUJEME !