Národní plán podpory návratu do škol

Publikováno: 9. 9. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s obávanými negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2020/2021 i druhé polovině školního roku 2019/2020 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností poskytlo finanční prostředky školám.

Národní plán podpory návratu do škol

Finanční prostředky je škola oprávněna použít primárně na činnosti školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Konkrétní uznatelné činnosti jsou individuální doučování žáků školy a skupinové doučování žáků školy.

Třídní učitelé momentálně zjišťují zájem rodičů konkrétních žáků o toto doučování.