Změna termínů přijímacích zkoušek na SŠ

Publikováno: 11. 5. 2021 Autor(ka): Veronika Fenclová

Včera byly aktualizovány termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ.

Na čtyřleté obory proběhnou 3. a 4. května 2021 a na víceletá gymnázia 5. a 6. května 2021.

Kompletní aktualizace informací zde.

Navíc do 8. 3. mohli ředitelé středních škol zveřejnit aktualizované informace o přijímacím řízení na jednotlivé SŠ. Sledujte tedy webové stránky škol, na které jste podali přihlášky.

 

Informace z webových stránek MŠMT:

Do 8. 3. může ředitel SŠ rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel SŠ toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům způsobem umožňujícícm dálkový přístup.

 

Více informací zde.

Děkujeme za spolupráci.