Změna názvu školy

Publikováno: 27. 5. 2020 Autor(ka): Martina Říhová

Od 1.6.2020 se mění oficiální název naší školy.

Změna názvu školy

Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 19. 5. 2020 usnesením č. ZMČ/10/9/2020 schválilo dodatky – úplné znění zřizovacích listin mateřských a základních škol, příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 5. 

Nové jméno naší školy je Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace.