Výukový a poznávací zájezd do Velké Británie ve šk. roce 2019/20

Publikováno: 29. 8. 2019 Autor(ka): Milena Mariašová

Bournemouth

Výukový a poznávací zájezd do Velké Británie ve šk. roce 2019/20

Vážení rodiče, milí žáci,

i v novém roce školním roce 2019/20 bude naše škola pořádat zájezd za poznáním a upevněním znalostí angličtiny do Velké Británie.

Schůzka k zájezdu se bude konat v úterý 17.9. v 18,00 hod. po třídních schůzkách v jazykové učebně ve druhém patře od schodiště vpravo na konci chodby za rohem vedle učebny Hv.

Zájezd je pořádán pro žáky a žákyně 5. - 9. tříd.

Zaplacením zálohy 3000,- Kč  garantujeme zařazení Vašeho dítěte na seznam úřastníků, škola si vyhrazuje právo žáka nebo žákyni z účasti na zájezdu ze závažných zejména kázeňských důvodů vyřadit a dát přednost náhradníkovi.

Těším se na setkání, Milena Mariašová