Testování žáků

Publikováno: 5. 10. 2021 Autor(ka): Veronika Fenclová

Testovat se budou žáci prvních tříd a přípravky ve čtvrtek 2. 9. a v pondělí 6. 9., žáci 2. - 9. ročníku ve středu 1. 9. a v pondělí 6. 9. Testování bude probíhat stejnou metodou jako na konci minulého školního roku (PCR). 

Testování nepodstupují pouze žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V případě, že se žák nebude testovat, nebo nesplňuje ani jednu výše zmíněnou podmínku, je povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorách budovy nebo ve venkovním prostoru, pokud nelze dodržet rozestup min 1,5 metru od ostatních osob.

Informace budou postupně doplňovány podle aktuální epidemiologické situace.

 

Věříme, že to společně bez problémů zvládneme.

Děkujeme za spolupráci.