Screeningové testování ve škole od 8.11.

Publikováno: 3. 11. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Vážení rodiče,
vzhledem k rostoucí incidenci pozitivně testovaných proběhne ve škole od příštího týdne - tj. od pondělí 8. 11. screeningové testování žáků.

Screeningové testování ve škole od 8.11.

Prozatím jsou naplánována dvě kola testování (8. a 15.11.).
Testování tentokrát proběhne formou antigenních testů Sejoy (stěr z kraje nosu) první vyučovací hodinu, proto prosíme, aby děti a žáci byli ve škole včas.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

V případě pozitivního výsledku škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy