Šablony III

Publikováno: 10. 9. 2020 Autor(ka): Martina Říhová

Realizace tohoto projektu umožňuje působení školního psychologa v ZŠ a školního asistenta v MŠ.

Šablony III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony II, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 a § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Šablony III ZŠ a MŠ Santoška“.

Z této dotace bude hrazena činnost školního psychologa a činnost školního asistenta v mateřské škole od 1.9.2020 do 31.8.2022.