Provoz školy a testování od 17.5.2021

Publikováno: 12. 5. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Provoz školy a testování od 17.5.2021

na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravném třídě,  v Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace. Žáci se budou učit podle normálního rozvrhu. 

Od úterý 18.5. se budou žáci testovat ve škole 1x za 14 dní metodou RT-PCR. Odběr bude proveden neinvazivní metodou samoodběru ze slin (metoda odběru RESALIVA). Laboratoř Spadia Lab, a.s., která na základě uzavřené Smlouvy o provádění laboratorních vyšetření se Základní školou a mateřskou školou Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace, bude zpracovávat některé  osobní údaje žáků a telefon zákonného zástupce za účelem naplnění povinností správce plynoucích z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R spočívajících nejen v zajištění testování a laboratorních výsledků provedených vyšetření SARS-CoV-2, ale i transportu odebraných vzorků do laboratoře a doručení výsledků vyšetření nejen zákonnému zástupci, ale i zpět vedení školy a to pro zajištění řádné evidence o prováděném testování na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů. Proto se na vás obracíme s žádostí o dodání SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - viz příloha.

Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu antigenním testem.