Příspěvek MČ Praha 5 na letní pobytové a příměstské tábory

Publikováno: 27. 6. 2020 Autor(ka): Martina Říhová

V rámci projektu „Aktivní město Praha 5 – Letní tábory s Pětkou“ mohou rodiče dětí z Prahy 5 získat od radnice své městské části příspěvek 1000 korun na úhradu nákladů na pobytový či příměstský tábor, sportovní soustředění nebo kemp.

Příspěvek MČ Praha 5 na letní pobytové a příměstské tábory

 Vše můžete zařídit on-line a na pár kliků, stačí se zaregistrovat na adrese www.aktivnimesto.cz a požádat o příspěvek.

Na program radnice vyčlenila 2 000 000 Kč, které přerozdělí dětem ve věku 6 – 18 let (včetně) s trvalým bydlištěm na Praze 5 na tábory, příměstské tábory, sportovní soustředění a kempy. Aktivity se musí konat v období od 12. června 2020 do 26. srpna 2020 a to po dobu minimálně čtyř dnů po sobě jdoucích. Příspěvek je stanoven ve výši 1 000 Kč na jedno dítě s trvalým pobytem na území MČ Prahy 5.

Možnost registrace a podání žádosti o příspěvek je od 4.6. 2020 do 26. 8. 2020 nebo do vyčerpání alokované částky.

Přiložené soubory ke stažení