Příjem žádostí k přijetí do školy a žádostí o odklad

Publikováno: 10. 4. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci bude zápis do ZŠ a vyřizování žádostí o odklad pro školní rok 2021/22 probíhat bezkontaktně.

Příjem žádostí k přijetí do školy a žádostí o odklad

Doručení žádosti (s číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti) vzhedem k nouzovému stavu proveďte jedním z těchto způsobů:
1. do datové schránky školy (ID schránky: t26tas8)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poslat poštou
3. vhozením do schránky školy (spodní vchod)
4. osobní podání
: v případě osobního podání žádosti zakonným zástupcem dítěte je nezbytné předem se domluvit s vedením školy