Pražský hrad

Publikováno: 15. 5. 2019 Autor(ka): Eva Erbenová

Sedmé třídy využily dne otevřených dveří reprezentačních prostor Pražského hradu. Při stoupání Nerudovou ulicí plnily děti zadané úkoly, při procházce vzácnými prostorami jsme obdivovali krásu sálů západního a severního křídla - Rothmayerova (zde jsme zhlédli i originály státních vyznamenání a Ústavu z roku 1920), Španělského (největšího), Rudolfovu galerii (s ukázkou stolování). Ve středním křídle Nového paláce jsme se potěšili pohledem do Bílé věže, Široká chodba nás dovedla do Staré síně, Janákovy haly a Oktogonu. V jižním křídle jsme pak viděli další nádherné salony: Dětský, Trůnní, Brožíkův (podle Brožíkova obrazu - české poselstvo dojednává na francouzském dvoře sňatek Ladislava Pohrobka), Habsburský s portréty, Malý, Zrcadlový, Hudební a Společenský, Salonek s krbem a dvě šatny.

Program byl pečlivě organizovaný, na mnoha místech jsme mohli vyslechnout slova průvodců, krásu prostor doplňovali vojáci Hradní stráže v elegantních uniformách.

Pražský hrad