Pololetní hodnocení

Publikováno: 22. 1. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Vážení rodiče,

blíží se konec prvního pololetí a s ním spojené pololetní hodnocení žáků a vydávání výpisů vysvědčení.

Pololetní hodnocení

Pololetní hodnocení žáků proběhlo dle školního vzdělávacího programu a pravidel stanovených platným školním řádem, s přihlédnutím k podmínkám, za nichž lze získávat podklady k hodnocení (MŠMT - Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021). 
Jedinou výraznou změnou bude předávání pololetního výpisu vysvědčení, ke kterému z důvodu nařízení Vlády a MŠMT nemůže dojít v obvyklém termínu. Výpisy žáci 3. - 9. ročníku obdrží nejdéle 3 dny po svém návratu do škol. Pololetní klasifikaci naleznete v Bakalářích, návod přikládáme.

Pevně věříme, že se brzy opět uvidíme ve škole.