Návrat žáků II. stupně do školy

Publikováno: 2. 5. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Novelizovaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021, se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky rotačního schématu výuky.

Návrat žáků II. stupně do školy

V týdnu od 3. 5. 2021 budou ve škole přítomny třídy: přípravka, 2. ABC, 3. A, 4. B, 5. ABC a z druhého stupně 6. A, 7. A, 8. Třída 9. A z důvodu přijímacích zkoušek v pondělí a úterý nastoupí do školy ve středu 5. 5. Ostatní třídy se vzdělávají distančně. 

Žáci PT a prvního stupně budou testováni 1 x týdně v pondělí, žáci II. stupně 2 x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Momentálně se testuje testy SINGCLEAN. Video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.  

Žáci musí používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor.

Upozorňujeme rodiče, že u žáků II. stupně dochází k drobným úpravám rozvrhu, proto sledujte informace třídních učitelů.