Návrat žáků do školy

Publikováno: 7. 4. 2021 Autor(ka): Martina Říhová

Od 12. dubna se vrátí do školy Veverky, přípravná třída, 1. ABC, 3. B a 4. A. Ostatní třídy se vzdělávají distančně. Další týden (od 19.4.) přijdou do školy Veverky, přípravná třída, 2. ABC, 3. A, 4. B a 5. ABC. Třídy jsme rozdělili podle sourozenců, bohužel to nešlo ve všech případech.

Návrat žáků do školy

Pro účast na prezenčním vzdělávání je nutný antigenní test, který bude proveden ve škole vždy v pondělí a ve čtvrtek. Test bude prováděn pod dohledem zaměstnance školy. Výuky se mouhou zúčastnit pouze žáci s negativním antigenním testem.

Testování se neprovádí u osob, které předloží negativní výsledek testu RT - PCR nebo antigenního testu ne staršího než 48 hodin. Dále se testování neprovádí u osob, které prodělaly nemoc covid 19 před méně než 90 dny. Tuto skutečnost musí doložit písemně, a to potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře atp. Žáci, kteří nebudou přítomni testování v pondělí a ve čtvrtek, test bude proveden dodatečně v den nástupu. 

Testuje se antigenním testem SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography), výrobce Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. Návod na použití zde

Žáci jsou povinni nosit respirátor nebo alespoň chirurgickou roušku.

Žáci vstupují ráno do budovy oběma vchody, 1. a 2. ročníky se nepřezouvají a odchází rovnou ke třídě. 3. - 5. ročníky používají skříňky v přízemí školy.

Školní družina funguje pro přítomné přihlášené žáky. Kroužky nejsou v provozu.

Pro žáky, kteří se z jakéhokoli důvodu nebudou testovat, nebude zavedena distanční výuka. Pouze budou seznámeni s obsahem učiva v daném týdnu.

Obědy jsou automaticky přihlášeny všem žákům, kterým bude umožněna prezenční výuka. Pokud mají rodiče zájem o obědy v době distanční výuky, musí se domluvit s vedoucí ŠJ.

 

Děkujeme rodičům za vstřícnost a podporu distanční výuce a přejeme všem hodně zdraví.